Lidgeld 2020

Beste winkelier, handelaar, ondernemer, …
 
Wij sturen u rond de jaarwisseling zoals gebruikelijk een uitnodiging ter hernieuwing van het lidgeld.

Het lidgeld voor 2020 blijft ongewijzigd :

 • € 70 basislidgeld
 • € 5 BINZ (buurtinformatienetwerk zelfstandigen)
 • € 25 voorinschrijving deelname eindejaarsactie 2020 (extra deelnemingsformulieren)
De betaling kan geschieden op onze bankrekening : KBC BE16 4391 0737 7174 met vermelding lidgeld LMV en/of BINZ en/of eindejaarsactie 2020 !
 
Wij hopen opnieuw op uw steun te kunnen rekenen !
 
Wij geven u ook graag nog een kort overzicht van de activiteiten die wij organiseerden in 2019 :
 • Kerstboomverbranding 6 januari
 • Nieuwjaarsreceptie 30 januari
 • Spreekbeurt i.s.m. KBC 24 april
 • Activiteit Handelskernversterking “Lennik Inspireert” 27 april
 • Organisatie Topdagen centrum Lennik 22 juni
 • Dag van de Klant met gratis chocolade munten 5 oktober
 • Infoavond Garage Geeraerts 28 november
 • Gratis kerstboom 7 december
 • en onze jaarlijkse eindejaarsactie in december i.s.m. de gemeente Lennik. 

Wij zorgen er ook voor dat u als lid van ons Middenstandsverbond, ontvangen waardebonnen van de gemeente Lennik, snel terugbetaald krijgt !
(gelieve deze af te leveren aan de penningmeester Peter Devos, Fr. Vandersteenstraat 7)

Noteer alvast : 

Kerstboominzameling zondag 5 januari om 17u30 op de Markt !

Nieuwjaarsdrink op woensdag 29 januari om 19u30 !

Het Lenniks Middenstandsverbond wenst u alvast een fijn eindejaar en een gezond en succesvol 2020 toe !