Modelformulier werkwijze (her)opening winkels

Vanaf 11 mei, onder voorbehoud van eventuele toekomstige maatregelen, kunnen winkels, zonder onderscheid en onder strikte voorwaarden, hun deuren terug openen.
 
Bij (her)opening van uw winkel wordt er van u verwacht dat u zelf een werkwijze op basis van de richtlijnen uit de generieke gids uitwerkt en op papier zet. Hiervoor kan u het modelformulier gebruiken en downloaden op https://www.lennik.be/winkels-handelszaken-en-markten. Dit document dient u ter beschikking te stellen bij een eventuele controle. Zo kan u aantonen dat u heeft nagedacht over hoe u de regels inzake social distance en hygiëne wil handhaven.