Nieuwjaarsreceptie 31 jan. 2018

  

 Onze bekende Nieuwjaarsreceptie in Huis Vossen trok andermaal veel volk.

 Dit gaf opnieuw gelegenheid even onze doelstelling te herinneren :

-aanmoedigen activiteiten

- aanwakkeren bekendheid van “Lennik” als centrum voor middenstand,

- leveren van een bijdrage aan goede verstandhouding,

- bemiddelen tot bekomen van een gunstig klimaat ter bevordering van de middenstand

- belangen van de leden verdedigen

 En de veelzijdige werking van onze vereniging uit te leggen :

 • uitbouw van de webstek

 • eindejaar-actie 2017

 • samenwerking met de gemeente

  • mobiliteit

  • handelskernversterking

  • jubilea – waardebonnen

  • vertegenwoordiging in de MINA-raad

 • samenwerking met de politie (BIN-Z)

 • vorming : spreekbeurt “digitale communicatie”

 • aandacht voor nieuwe zaken

 • deelname aan Prinsviering

 • kerstbomenactie met kerstboom-verbranding op de Markt

 in een mooi kader met de “Beste Wensen"