Gemeentelijke werkgroep

LMV maakt deel uit van de gemeentelijke werkgroep detailhandel en handelskernversterking

Sinds begin 2016 is er vanuit het gemeentebestuur van Lennik een werkgroep opgericht in nauw overleg met de handelaars en in het bijzonder het Lenniks Middenstandsverbond.

Deze werkgroep komt op geregelde tijdstippen bijeen om een detailhandelsvisie te ontwikkelen ter promotie van de handel in het Centrum van Lennik en de regio Ninoofsesteenweg te Eizeringen  De co√∂rdinatie van deze werkgroep wordt verzorgd door City D.

De huidige aandachtspunten zijn : de uitstraling van de Markt en omgeving, een kader ontwikkelen voor grootschalige detailhandel langs Ninoofsesteenweg, het communicatiebeleid en de organisatie van een kwaliteitsvol evenement.